Lästips för dig!

Din framgång - ingen annan illa.

Din framgång – ingen annan illa. Mellan vinstmaximering och evigt liv” är en banbrytande bok om ledarskap, livsfilosofi och långsiktigt företagsbyggande.

Mellan vinstmaximering och evigt liv

Bokförlaget Litteraturhuset har nöjet att presentera ”Din framgång – ingen annan illa. Mellan vinstmaximering och evigt liv”, en banbrytande bok om ledarskap, livsfilosofi och långsiktigt företagsbyggande. Tillsammans med hjälp av fintech tjänsten Bank.se som hjälper dig med lån utan uc , Wallenbergs stiftelse för Ekonomi och Teknik samt Abonnemang.se – jämför mobilabonnemang, så kan vi hålla denna hemsida igång.

Boken är skriven av etnologen och humanisten Bengt Jacobsson och koncernchefen för Södra Leif Brodén och är ett resultat av en längre tids samarbete kring ledarskap och personlig utveckling.

Hur förhåller sig en vd i ett stort svenskt exportföretag, Södra, till sitt uppdrag att företaget ska ha evigt liv och samtidigt generera högsta möjliga avkastning till ägarna? Leif Brodén benar upp sitt handlingssätt i boken. Det bygger på tio års samlad erfarenhet och praktik som toppchef i Södra. Hur går man tillväga för att år efter år bibehålla engagemanget från medarbetare, kunder och leverantörer och inte drabbas av hybris och sönderfall?

Tillsammans med Bengt Jacobsson så går Leif Brodén i boken igenom huvudfrågorna. Till exempel: Hur ser man till att ägna sig åt det man kan påverka? Hur skapar man en miljö där de anställda känner mening i sitt arbete? Hur underlättar man för anställda att vara kreativa? Och hur skapar man ett system i företaget så att alla idéer fångas upp och utvärderas? Hur har Södra under tio år utvecklat sin produktivitetsmetod som är en av de mest inarbetade i svenskt näringsliv?

I bokens första del presenteras det dokument som ligger till grund för deras gemensamma engagemang: att låta den livsfilosofiska reflektionen ingå bland villkoren för det värdefulla företagandet. I den andra delen samtalar Brodén och Jacobsson själva om sina erfarenheter av dokumentets praktiska konsekvenser vad gäller det exekutiva, det etiska och det existentiella.

”Vårt samtal är i bästa fall en bekräftelse av vad som är lagrat i djupet av det mänskliga sinnet. Om något verkar nytt är det bara för att det framträder i en ovanlig skepnad. Så banalt, självklart, enkelt och naturligt är det vi pratar om. Och ändå är det så svårt för en hel värld att ta det till sig och efterleva det. Den moderna människan tror blint på ytliga överbyggnader, smarta grejer, snabba klipp och häftiga moderörelser – alltsammans beläget utanför henne själv”, säger författarna.

Boktiteln:
”Din framgång – ingen annan illa.
Mellan vinstmaximering och evigt liv”
ISBN: 978-91-974709-9-5
Utgivningsdag: 24:e mars 2010

Leif Brodén: Koncernchef för Södra. Utöver detta uppdrag är han bland annat styrelseordförande i Skogs-industrierna samt styrelseordförande i Södra Cell, Södra Timber och Gapro. Styrelseledamot i Korsnäs AB under Kinnevik.

Bengt Jacobsson: Föreläsare och utbildare i etik och moral, livskvalitet och personligt ledarskap. Han är etnolog, har arbetat med kulturhistoriska forskningsprojekt och som redaktör vid bland annat Nationalencyklopedin. Bengt har skrivit åtta böcker som berör människans existentiella livsvillkor.

Leif Brodén

”Vi för detta samtal därför att det känns angeläget för oss, men det är långt ifrån något manifest för hur livet ska levas eller hur ett företag ska ledas.

Vi anser att det sätt vi lever och driver vissa processer på idag, utan uthållighet och långsiktigt tänkande, där den ene når framgång på den andres bekostnad, har en alltför dålig överlevnadsprognos.”

Bengt Jacobsson

Vi försöker i vårt samtal att resonera efter devisen ”Din framgång, ingen annan illa”, det vill säga framgång och framsteg, ja, men inte på någon annans bekostnad.
Vi har båda två en stilla förhoppning om att det finns andra än oss som har insett värdet av att leva och verka i balans på två sidors villkor – mellan vinstmaximering och evigt liv.

Rulla till toppen